bCNC : Điều khiển cnc tiện lợi

17/09/2017

Là phần mềm mình thấy tương đối dễ dùng, trực quan và có tiếng việt cho anh em mò mẫm.

Link: https://drive.google.com/file/d/0Bwwv-ZNHWlgYUi1lclR4TndTOE0/view?usp=sharing


Create your website for free!