1 nơi chia sẻ, kinh nghiệm

Hỗ trợ thông tin cũng như kinh nghiệm vọc vạch để hạn chế thiệt.


Chào các bạn đến website DIY_TDC, nay mình sẽ chỉ sơ các bước để các bạn có thể tạo, làm riêng 1 máy cnc phay cho các bạn. máy cnc phay này có khả năng cơ bản mình thấy đơn giản nhất là phay mạch để tạo mạch và xa hơn là phay chạm khắc 3D.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started